top of page

REKLAMACJE I ZWROTY 

Jak przebiega proces reklamacji i zwrotu?

W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie maila na: kontakt@lapidem.pl informacji dotyczący problemu reklamacyjnego lub zwrotu oraz jego przyczyny. Po przesłaniu kompletnych informacji Twoja reklamacja/ zwrot zostaną rozpatrzone. 

Jeśli masz pytania, nie jesteś pewien czy Twój zwrot/reklamacja są zasadne i zostaną uwzględnione to nie martw się; po przesłaniu kompletu informacji odpowiemy niezwłocznie co dalej.

Co powinien zawierać mail z reklamacją lub zwrotem?

- mail prosimy przesłać na adres: kontakt@lapidem.pl

- w mailu prosimy zawrzeć informacje o przyczynie zwrotu lub reklamacji

- załączyć zdjęcia dobrze oświetlone reklamowanych / zwracanych produktów wraz z opakowaniami

- przesłać dokument zakupu (wysyłany przez nas mailowo) lub podać numer zamówienia

- w przypadku zwrotu wartość zamówienia zostanie zwrócona za pośrednictwem wybranego systemu płatności i na numer konta z którego płatność została dokonana

- do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki możesz zwrócić produkt bez podania przyczyny, wystarczy odesłać biżuterię nieużywaną oryginalnie zapakowaną staranni ułożoną w pudełku na adres do zwrotów

 

Po otrzymaniu niezbędnych informacji dokonujemy wstępnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego/ zwrotu.

 

Prosimy o odesłanie produktu tytułem  ZWROTU jeśli biżuteria nie była używana i nie jest uszkodzona. Po dostarczeniu produktu jest oceniany stan faktyczny zwróconej biżuterii w dziale serwisowym, jeśli nie zostaną stwierdzone ślady użytkowania lub uszkodzenia wartość zamówienia jest zwracana za pośrednictwem wybranego systemu płatności i na numer konta z którego płatność została dokonana.

 

Prosimy o odesłanie produktu do serwisu tytułem REKLAMACJI jeśli biżuteria nosi widoczne ślady uszkodzeń wynikające z ukrytych wad nie zauważonych w procesie kompletowania zamówienia. Po dostarczeniu produktu jest oceniany stan faktyczny zwróconej biżuterii w dziale serwisowym, po potwierdzeniu ukrytej wady produktu następuje wymiana produktu na nowy w zakresie uszkodzonego elementu lub całego produktu.  

Biżuteria zostaje odesłana na adres wskazany przez klienta. 

 

Jeśli chcesz WYMIENIĆ biżuterię na inną możesz dokonać wymiany.  Po dostarczeniu produktu jest oceniany stan faktyczny zwróconej biżuterii w dziale serwisowym, jeśli nie zostaną stwierdzone ślady użytkowania lub uszkodzenia wartość zamówienia jest zaksięgowana na poczet nowego. Jeśli powstanie nadpłata, wymieniany produkt jest tańszy to jest ona zwracana przelewem na wskazane konto bankowe niezwłocznie.

Jeśli wymiana będzie wymagała dopłaty klient zostanie zobowiązany do dopłaty brakującej kwoty zamówienia wynikającego z wymiany. 

Na nowe zamówienie zostanie wystawione w całości nowe potwierdzenie płatności natomiast potwierdzenie płatNości za zwracane zamówienie zostanie anulowane.

Adres do zwrotów i reklamacji:

Lapidem Natural Jewellery 

ul. Wiklinowa 16 

62-023 Kamionki

 

Reklamacja z tytułu nieumyślnego uszkodzenia, lub zerwania biżuterii nie obowiązuje,

natomiast jeśli jednak takie zdarzenie ma miejsce biżuteria Lapidem jest objęta gwarancją tz. na zakupioną biżuterię otrzymujesz bezpłatną usługę serwisową przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. W kwestii serwisu konieczne są wcześniejsze ustalenia mailowe.

USŁUGA SERWISOWA JEST BEZPŁATNA klient ponosi jedynie wycenione koszty uzupełnienia materiału (srebra/kamieni) koniecznego do naprawy oraz koszty dostaw. 

Więcej na temat usługi serwisowej dowiesz się w zakładce SERWIS.

UWAGA! 

NIE PRZYJMUJEMY ZWOTÓW BIZUTERII PERSONALIZOWANEJ. 

Punkty regulaminu regulujące zwroty i reklamacje:

IV. Dostawa

10. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta.

 

V. Uprawnienie w zakresie odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo – na mocy przepisów Ustawy o prawach konsumenta – do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego Towaru. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed tym terminem, oraz odesłanie  produktu wraz z opakowaniem ozdobnym.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć pisemnie na adres e-mail: kontakt@lapidem.pl

3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwracane są koszty zakupionego zamówienia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i otrzymał zwrot wysłanych produktów.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje ona uznana za niezawartą. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: Lapidem ul. Wiklinowa 16, 62-023 Kamionki 

5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę, o której mowa z art. 32 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, na to aby Sprzedawca dokonał zwrotu należnych Klientowi kwot na podany przez niego rachunek bankowy. Klient nie będzie ponosić żadnych opłat związanych z takim zwrotem. Rachunek bankowy Klienta dla potrzeb zapłaty powyższych kwot powinien zostać przez niego określony w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przesłany przez klienta odrębnie (osobno) pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) kontakt@lapidem.pl

6. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru w wysokości opłaty przesyłka kurierską firmą DPD za wysyłkę towaru. Jeżeli Klient wybierze inny sposób dostarczenia Towaru niż za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (tj. inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem (odesłaniem) towaru.

 

VI. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za niezgodność z umową zakupionego przez niego Towaru.

2. Jeżeli w ocenie Klienta nabyty przez niego Towar ma wady, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (w tym odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia ceny Towaru), Klient może żądać naprawy Towaru lub wymiany Towaru na nowy. W tym celu Klient powinien:

  • odesłać Towar (o ile to jest możliwe w oryginalnym opakowaniu i z załączonym dowodem zakupu – paragonem) na następujący adres: Lapidem Natural Jewellery  ul. Wiklinowa 16 62-023 Kamionki

  • przesłać lub przedłożyć w innym sposób na wskazany powyżej adres lub adres e-mail: kontakt@lapidem.pl pisemne oświadczenie zawierającego reklamację wadliwego Towaru; 

  • wskazać w powyższym oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określić, na czym polega wada towaru;

  • wskazać w powyższym oświadczeniu dane kontaktowe dla potrzeb załatwienia przez Sprzedawcę reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. Sprzedawca może odmówić żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Sprzedawca pokrywa uzasadnione koszty reklamacji, w tym udokumentowany koszt przesłania Towaru będącego przedmiotem reklamacji przez Klienta

bottom of page